IT servis: 730 602 138, 724 777 210
 
 

 
 
Servis výpočetní techniky - školení
 • Základy
  Windows
 • Microsoft
  Outlook
 • Microsoft
  Word
 • Microsoft
  Excel
 • Microsoft
  PowerPoint
 • Microsoft
  Access
 • Ceny za
  školení
Základy práce s PC

Popis kurzu

Kurz je určen začínajícím uživatelům PC, kteří se chtějí naučit pracovat s operačním systémem Microsoft Windows, Internetem a prakticky se seznámit se základy práce na počítači.
Hlavní témata kurzu: Historie vzniku počítačů, úvod do problematiky hardware, popis jednotlivých částí počítače. Software a jeho vývoj, základní pojmy operačního systému Microsoft Windows, popis oken, práce s okny, práce s myší, nastavení systému, spouštění programů; práce s nápovědou; práce se soubory jako je kopírování přesun, Využití aplikací v příslušenství – průzkumník, malování, Wordpad; ovládací panely; hlavní panel; orientace v síti internet; internetový prohlížeč.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro začínající uživatele osobních počítačů, pracujících pod operačním systémem Microsoft Windows. Účastníci se prakticky seznámí se základy práce s počítačem a s běžnými pojmy z oblasti výpočetní techniky. Kurz je určen také pro uživatele, kteří chtějí poznat strukturu a základní pojmy internetu a využívat jej v praxi.

Délka kurzu

4 dny (24 vyučovacích hodin), nebo zkrácené základy Windows (3 dny – 18 hodin)

Požadované znalosti

Nejsou vyžadovány žádné vstupní znalosti o počítačích.

Hlavní témata kurzu

  • filosofie operačního systému Microsoft Windows
  • spouštění programů
  • práce s nápovědou
  • práce se soubory
  • programy
  • příslušenství
  • průzkumník
  • ovládací panely
  • hlavní panel
  • orientace v síti internet
  • internetový prohlížeč

  *Kurz školíme pro verze Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

 

Microsoft Outlook – základní školení 

Microsoft Outlook je v dnešní době jedním z nejrozšířenějších komunikačních aplikací ve firemním prostředí. Na školení vás naučíme nejenom ne zcela známé finesy správy e-mailové komunikace, ale i osobní nebo skupinové plánování kalendářových událostí, správu kontaktů, úkolů, poznámek a taktéž vás naučíme spolehlivě využívat monitorovací nástroj deník.

Cíle kurzu

Tento kurz je určen pro ty, kteří používají denně počítač ke své práci a chtějí plně využít tohoto programu pro plánování svého pracovního dne a svých úkolu, plánování ve skupině a využívání elektronické pošty.


Délka školení

1 den (6 vyučovacích hodin)

Požadované znalosti

Pro úspěšné absolvování stačí základní znalosti používání PC, minimálně v rozsahu kurzu "Základy Windows" Doporučujeme absolvování kurzu Wordu a Excelu.


• Spolecné prvky a predpoklady správné funkcnosti všech nástrojů.
• Elektronická pošta – jeden z hlavních nástrojů Outlooku (princip, popis programu)
Nová poštovní zpráva a její odeslání
Soubor jako příloha poštovní zprávy
Přijetí zprávy, převzetí přílohy
Odpověď na poštu, předání pošty dalšímu adresátovi
Správa poštovního programu, trídení došlé pošty, mazání, úprava složek s poštou.
Další možnosti odesílání elektronické pošty.
• Použití seznamu adres – kontakty (vytvoření, úprava a rušení kontaktu).
• Kalendár – nástroj programu MS Outlook (plánovac schuzek, úprava cinností, práce v síti …)
• Úkoly – nástroj programu MS Outlook (vytvoření, úprava, evidence, dokoncení úkolu), nastavení.
• Deník – nástroj programu MS Outlook (tvorba a úpravy položek v deníku).
• Prohlížení položek v deníku, pripomenutí, filtrování údaju a nastavení deníku.
• Posílání a prijímání pomocí elektronické pošty soubory.
• Spolecné operace v programu MS Outlook (archivace, filtrování, trídení, tisk).
• Komunikace dat z programu MS Outlook s ostatními programy MS Office.
• Nastavení nekterých parametru v programu MS Outlook (nástroje, obrazovka, .…).

Microsoft Word - základy
Popis produktu

Absolventi tohoto kurzu budou umět vytvářet, upravovat, ukládat, tisknout dokumenty ve Wordu. Naučíte se texty kopírovat, přenášet, měnit jejich vzhled, styl za použití různých fontů, nebo stylů písma. Ukážeme si, jak vytvořit přehledné seznamy a používat mimo jiné funkci Kontrola pravopisu.


Pro koho je kurz určen

Seznámení s uživatelským rozhraním Wordu 2003. Základní zásady při psaní textu; Práce se soubory; Úpravy textu; Formátování písma; Formátování odstavců; Použití implicitních tabulátorů; Číslování a odrážky; Záhlaví a zápatí; Vyhledávání a nahrazování řetězce v textu; Pravopis; Tisk;
Pro koho je kurz určen
Absolvování tohoto kurzu Vám umožní vytvářet a tisknout úhledné dokumenty. Naučíte se texty kopírovat, měnit jejich vzhled a jejich rozmístění na stránce. Zjistíte, jak jednoduše upravit písmo i celé odstavce. Ukážeme Vám, jak vytvořit přehledné seznamy, a jak stránky očíslovat nebo doplnit o název dokumentu. Seznámíte se i s užitečnou funkcí Kontrola pravopisu.


Délka kurzu

2 dny (12 vyučovacích hodin)
Požadované znalosti
Pro úspěšné absolvování stačí základní znalosti používání PC, minimálně v rozsahu kurzu "Základy Windows ".


Hlavní témata kurzu

  • Seznámení s uživatelským rozhraním Wordu 2003
  • Základní zásady při psaní textu
  • Práce se soubory
  • Úpravy textu
  • Formátování písma
  • Formátování odstavců
  • Použití implicitních tabulátorů
  • Číslování a odrážky
  • Záhlaví a zápatí
  • Vyhledávání a nahrazování řetězce v textu
  • Pravopis
  • Tisk

  *Kurz školíme ve verzích 2003 i 2007

 

Microsoft Excel základy

Popis kurzu

Kurzu Vás seznámí jak se vytvářejí tabulky a to včetně jejich následné editace s využitím stylů, formátů. Seznámíte se s kopírováním výběru, řádku, sloupce, buňky , vzorců a naučíme se vytvářet jednoduché vzorce, které využijete při každodenní práci.

Hlavní témata kurzu:
Úvod do ovládání tabulkového kalkulátoru * Popis ovládacích prvků Excelu * Struktura sešitu – základní pojmy * Práce se soubory * Zapisování dat do buňky * Pohyb po tabulce a sešitu
Označování oblastí * Práce se sloupci a řádky * Kopírování a přesun dat v tabulce * Práce s listy * Jednoduché vzorce * Kopírování vzorců * Formátování tabulky * Formát čísel * Výpočty pomocí funkcí * Práce se seznamy (databáze) * Tisk

Pro koho je kurz určen

Absolventi kurzu kurzu budou  schopni vytvářet a tisknout běžné tabulky. Naučíte se kopírovat buňky a vytvářet jednoduché vzorce, které využijete při každodenní práci. Editace  dat a jejich základní zpracování pro Vás pak bude hračkou.

Délka kurzu

2 dny (12 vyučovacích hodin)

Požadované znalosti

Pro úspěšné zvládnutí stačí základní znalosti práce s PC "Základy Windows“. Výhodou je absolvování kurzu "Word ".

Hlavní témata kurzu

 • Úvod do ovládání tabulkového kalkulátoru
 • Popis ovládacích prvků Excelu
 • Struktura sešitu – základní pojmy
 • Práce se soubory
 • Zapisování dat do buňky
 • Pohyb po tabulce a sešitu
 • Označování oblastí
 • Práce se sloupci a řádky
 • Kopírování a přesun dat v tabulce
 • Práce s listy
 • Jednoduché vzorce
 • Kopírování vzorců
 • Formátování tabulky
 • Formát čísel
 • Výpočty pomocí funkcí
 • Práce se seznamy (databáze)
 • Tisk

 

Microsoft PowerPoint - základy

Popis kurzu

Absolvent kurzu si osvojí základní techniky pro tvorbu prezentací s využitím připravených šablon. Naučíte se vkládat nové snímky, oživit prezentaci obrázky a grafikou.

Cíle kurzu

Základní informace o tom, co to je prezentace; Otevření existující prezentace, vytváření nové prezentace, uložení, uložení jako; Možnosti zobrazení prezentace;
Změny v hotové prezentaci; Práce se snímky; Vytvoření nové prezentace; Změny pro celou prezentaci; Možnosti tisku; Použití vlastní grafiky na snímcích; Používání Klipartů a obrázků ze souboru; Úpravy zasahující do všech snímků; Spolupráce mezi aplikacemi Word a Excel a PowerPoint, Možnosti při předvádění prezentace; Rozpohybování prezentace; Zabalení na CD-ROM;

Pro koho je kurz určen

Absolventi si osvojí základní techniky tvorby prezentací s využitím připravených šablon a dalších prvků, nabízených programem PowerPoint. Naučít se vytvářet prezentace, vkládat nové snímky, seznámíte se způsoby vkládání textu. Svoje prezentace dokážete oživit obrázky a grafikou - především automatickými tvary, kliparty, obrázky, naučí se spolupracovat i s aplikacemi Word a Excel, WordArt. Naučíte se nastavit způsob přechodu mezi jednotlivými snímky a využívat animační schémata ke zdůraznění důležitých bodů. Seznámíte se způsobem dokončení prezentace a jejího uložení.

Délka kurzu

2 dny (12 vyučovacích hodin)

Požadované znalosti

Pro úspěšné absolvování stačí základní znalosti používání PC, minimálně v rozsahu kurzu "Základy Windows" Doporučujeme absolvování kurzu Wordu a Excelu.

Hlavní témata kurzu

  • Co to je prezentace
  • Otevření existující prezentace, uložení, uložení jako
  • Možnosti zobrazení prezentace
  • Změny v hotové prezentaci
  • Práce se snímky
  • Vytvoření nové prezentace
  • Změny pro celou prezentaci
  • Možnosti tisku
  • Použití vlastní grafiky na snímcích
  • Používání Klipartů a obrázků ze souboru
  • Úpravy zasahující do všech snímků
  • Možnosti při předvádění prezentace
  • Rozpohybování prezentace
  • Zabalení na CD-ROM

  *Kurz školíme ve verzích 2003 i 2007

 

Microsoft Access – základní školení 

Popis kurzu

Toto školení vám poskytne dobrý přehled o aplikaci, která se používá pro zadávání, sledování a vyhodnocování široké škály informací neboli tzv. databázi. Na školení se dozvíte, jak vytvářet a zadávat a měnit vstupní data, jak spravovat tzv. relace, formuláře, sestavy a další prvky tohoto výkonného databázového prostředí.

Délka školení – 15 vyučovacích hodin (3 dny)

Cíle kurzu

Účastníci se naučí zásadám vytváření relačních databází. Poznají základní možnosti programu MS Access - vytváření tabulek, relací, dotazů, formulářů, sestav a jednoduchých maker. Absolvent je schopen vytvářet jednodušší relační databáze.

Výchozí znalosti

Nezbytně nutné jsou znalosti MS Windows z kurzu MS Windows a MS Office (nejlépe MS Excel). Chcete-li se kurzu zúčastnit, měli byste znát odpovědi na tyto otázky:

 • Co je to složka (adresář), soubor a zástupce?
 • Umíte pracovat s myší? Víte, co je to klik, dvojklik a tažení myší?
 • Jak se přepínat mezi běžícími aplikacemi v MS Windows?
 • Jak zkopírujete soubor z pevného disku na disketu?

Pokud neznáte odpověď na některou otázku, přihlaste se nejprve na kurz základní MS Windows.

Rámcová osnova

 • Základy relačních databází, teorie databázových systémů
 • Úvod, proces návrhu a realizace databáze
 • Konceptuální datový model, data flow diagram, životní cyklus entit
 • Relační datový model
 • Základní informace o programu MS Access
 • Vlastnosti programu, struktura, datová kompatibilita, objektová orientace
 • Otevření existující databáze, práce s okny, popis jednotlivých ovládacích prvků
 • Filosofie práce v MS Access
 • Tabulky
 • Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení
 • Vkládání polí do tabulky, datové typy, formáty, ověřovací pravidla, definice vstupní masky, výchozí hodnota
 • Definice zdroje dat pro pole se seznamem
 • Primární klíč, cizí klíč, indexy
 • Import a export dat z/do tabulky
 • Relace
 • Vytvoření relace v okně relací
 • Úplné spojení, levé a pravé polospojení
 • Referenční integrita

Dotazy

 • Vytvoření jednoduchého dotazu v návrhovém zobrazení, nástroj pro tvorbu dotazů QBE
 • Výběrové dotazy - řazení a třídění dat, podmínky, použití funkcí
 • Výpočtové sloupce v dotazech, parametr dotazu
 • Agregační funkce v dotazu
 • Dotazy nad více tabulkami
 • Jiné typy dotazů - přidávací dotaz, odstraňovací dotaz, křížový dotaz

Formuláře

 • Vytvoření formuláře v návrhovém zobrazení
 • Zdroj dat pro formulář, různá zobrazení formuláře
 • Popis jednotlivých prvků formuláře, tělo, záhlaví, zápatí
 • Nástroje a objekty použitelné ve formuláři
 • Pole formuláře, propojení s daty, vlastnosti polí
 • Nastavení vlastností formuláře
 • Přepínací tlačítka, rámeček skupiny, skupina voleb
 • Pořadí prvků formuláře
 • Použití funkcí ve formulářích

Formulář s podformulářem

 • Vysvětlení principu, vazba na datovou strukturu, tabulky propojené relací, různé možnosti
 • Vytvoření hlavního (řídícího) formuláře
 • Vytvoření podformuláře
 • Vložení podformuláře do řídícího formuláře, propojení pomocí řídícího a dceřiného pole
 • Shrnutí problematiky formulářů na komplexnějším příkladu

Tiskové sestavy

 • Vytvoření sestavy v návrhovém zobrazení
 • Vysvětlení problematiky sestav na analogii s formuláři (+ rozdíly)
 • Třídění a seskupování dat v sestavách
 • Použití funkcí v sestavách

 

Ceny kurzu:

Základy Windows (1 den – 6hodin) 4.500,-Kč  
Zkrácené základy Windows (3 hodiny – 3 hodiny) 3.500,-Kč
Outlook(1 den – 6 hodin) 3.900,- Kč
Word (1 den – 6 hodin) 3.900,-Kč
Excel (1 den – 6 hodin) 3.900,-Kč
Power Point (1 den – 6 hodin) 3.900,-Kč
   
   

Kurz je možno realizovat i přímo na pracovišti, nebo domácnosti.

V případě obsazení více než jedním posluchačem jsou ceny smluvní

Ceny platné od 2021